Loading....

FUMN – Chișinău

Filiala Fundației Universitare a Mării Negre din România în Republica Moldova (FUMN – Chișinău)

Filiala Fundației Universitare a Mării Negre din România în Republica Moldova (FUMN – Chișinău) a fost înregistrată la 25 martie 2014, reprezentând o organizaţie necomercială, neguvernamentală, apolitică, fără membri, dotată cu un patrimoniu distinct şi separat de patrimoniul fondatorului.

FUMN – Chișinău îşi desfăşoară activitatea pe tot teritoriul Republicii Moldova și are ca principale preocupări promovarea şi o mai bună înţelegere şi cercetare a economiei, societăţii, educaţiei şi guvernanţei regiunii extinse a Mării Negre, poziţionarea acesteia faţă de restul lumii, precum şi dezvoltarea modalităţilor de promovare a intereselor regiunii la nivel internaţional.

Scopurile FUMN – Chișinău enumeră stabilirea unor forme de colaborare eficientă, întărirea colaborării între mediile educative, ştiinţifice şi economice din zona extinsă a Marii Negre, cu o largă participare a organismelor şi instituţiilor internaţionale de profil, precum şi a instituţiilor interesate din alte ţări în domeniile cercetare, formare şi educare continuă, inclusiv sub formă de parteneriat cu sectoarele de cercetare, didactice şi de formare profesională continuă din entităţile publice, precum şi cu sectorul privat.

Dezvoltarea spiritului de cooperare şi parteneriat, transfrontalier şi transnaţional împreună cu editarea de cursuri, studii, publicaţii periodice, carţi, legate de scopul FUMN – Chișinău, la fel fac parte din obiectivele activității noastre.

Back To Top