Loading....

Departamente

DESPRE DEPARTAMENTELE FUMN

CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR

În conformitate cu poziţia pe care studiul conflictelor o deţine în agenda FUMN, Centrul de Studii de Prevenire a Conflictelor a fost creat cu sprijinul financiar al UNDP, dată fiind dimensiunea sa regională şi este asistat de către Ministerul Român al Educaţiei şi Cercetării prin Programul său Naţional CERES.

Anual, cel puţin un curs sau un seminar este dedicat prevenirii conflictelor sau rezolvării pe cale paşnică a acestora, concentrându-se atât pe teoria cât şi pe practica negocierilor. Prin dezbateri continue cu experţi din zona Balcanilor şi a Mării Negre, s-a dezvoltat o nouă abordare, în prezent denumită la nivel comun drept „Şcoala de la Marea Neagră” sau „Şcoala Proiectelor Comune”.

În conturarea acestor idei, un moment definitoriu a fost reprezentat de către simpozionul de la Mangalia din 1997, organizat cu sprijinul instituţiilor elveţiene.Lucrările simpozionului, susţinute în prezenţa Secretarului General al OCEMN au fost publicate în limba engleză într-o ediţie specială a Romanian Journal of International Affairs intitulată The Conflicts from the Black Sea/Conflictele de la Marea Neagră.

În decembrie 2001, în cooperare cu Fundaţia Friedrich Ebert, FUMN a organizat un simpozion privind „Noua generaţie de conflicte în secolul XXI”. Seria lucrărilor ocazionale a fost demarată prin publicarea unui studiu aparţinând Profesorului Radovan Vukadinovic (Croaţia).

În octombrie 2004, CSPC a oferit cu sprijinul Băncii Comerciale Române două premii regionale pentru cel mai bun Studiu de prevenire a Conflictelor din zona Mării Negre.

Egida sa:

 • Clubul de la Roma
 • Institutul de Cercetare a Păcii, Copenhaga, Danemarca
 • Centrul de Studii Practice ale Negocierii Internaţionale, Geneva, Elveţia
 • Şcoala de Economie din Londra, Londra, Regatul Unit
 • INUFC (Institutul Naţiunilor Unite pentru Formare şi Cercetare)
 • Universitatea Naţiunilor Unite, Tokyo, Japonia

Parteneri de Dialog

 • Prof. Emerit Lincoln P. Bloomfield, Institutul de Tehnologie din Massachusetts
 • Dr. Larry Bush, Universitatea din Mississippi, Profesor asociat şi Director, Sesiunea de vară din Cambridge, Şcoala de Drept
 • Dr. Bertram Spector, Director, Centrul pentru Analiza Negocierii, Potomac, Maryland
 • Dr. Christopher Coker, Şcoala de Economie din Londra
 • Prof. Hakan Wiberg, Director, Institutul de Cercetare a Păcii (COPRI), Copenhaga, Danemarca
 • Dr. Armand Clesse, Director, Institutul pentru Studii Europene şi Internaţionale, Luxemburg
 • Dr. Paul W. Meerts, Director adjunct, Institutul de Relaţii Internaţionale din Olanda
 • Prof. Jean Freymond, Centrul de Studii Practice ale Negocierii Internaţionale, Geneva

Obiectivele CPC:

 • Să analizeze originea conflictelor în Zona Mării Negre
 • Să detecteze simptomele relevante ale crizelor emergente pentru a stabili un sistem anticipativ de avertizare cu indicatori relevanţi, care conduc la o bază de date eficace
 • Să stabilească o reţea de difuzare a informaţiei cu universităţile de la Marea Neagră şi cu centrele de cercetare, cu care FUMN păstrează legătura
 • Să colaboreze cu instituţiile din familia Naţiunilor Unite, cu organizaţiile regionale şi instituţiile de profil
 • Să realizeze studii de caz şi analize comparative ale managementului conflictelor
 • Să formeze oameni în domeniul prevenirii conflictelor şi pentru dobândirea competenţelor de soluţionare a acestora
 • Să furnizeze autorităţilor decizionale studii ce duc la acţiuni eficiente
 • Să îmbunătăţească prin studii de politologie computaţională şi modelare matematică selecţionarea şi procesarea informaţiilor relevante şi organizarea bazelor de date
 • Să facă schimb de informaţii şi să coordoneze acţiuni cu ONG-uri potrivite, astfel contribuind la convenţii informaţionale şi mecanisme consultative
 • Să cultive o cultură politică paşnică de management non-violent al conflictului în Zona Mării Negre.

LABORATORUL TEHNOLOGIILOR EDUCAŢIONALE

Cercetare şi dezvoltare şi Modele pentru Educare şi Formare

FUMN a înfiinţat Laboratorul pentru Tehnologiile Informaţiei în Educaţie (LITE) ca unitate de cercetare şi dezvoltare care să se adreseze provocărilor cartografierii actuale a sistemelor tehnologice, ale cunoaşterii şi de învăţare în drumul către o Societate a Cunoaşterii.

În prezent, principalele semne de întrbare ce ţin de educaţie (interdisciplinaritate, educare pe tot parcursul vieţii şi combinarea exigenţelor sociale cu împlinirea personală) pot fi desluşite prin selectarea unui curriculum realizat pe baza sistemului modular care lasă la latitudinea cursantului să decidă cea mai potrivită formulă educaţională (itinerariu individual) care să se potrivească cu ţelurile profesionale şi cu motivaţiile cursantului.De asemenea o atenţie aparte trebuie acordată conceptului de „Învăţare şi Muncă” („helixul dublu al educaţiei şi al muncii”),care permite schimburi între învăţare şi muncă, cu dispoziţii de finanţare adecvate din surse publice şi private.

Utilizarea tehnologiilor avansate de informare şi comunicare în procesul educaţional al formării capacităţii (Învăţare accentuată a tehnologiei – TEL) este extrem de necesară pentru a asigura calitatea procesului educaţional, pentru a diminua costurile totale, precum şi pentru accesibilitatea programului de formare.

Dezvoltarea procesului educaţional prin intermediul platformelor e-Learning şi e-Working (E-Learning 2.0) facilitează interconectarea cu platforme similare din ţările Uniunii Europene sau cu alte „conducte ale cunoaşterii” precum Geant şi folosirea unor aplicaţii obişnuite (programe informatice educaţionale, multimedia, reţele sociale) sau a unor aplicaţii complexe (întreprinderi virtuale, realitate virtuală, cloud computing). Utilizarea unor asemenea aplicaţii ar trebui să faciliteze înţelegerea şi punerea în practică a Guvernării virtuale/e-Governance şi a comerţului electronic/e-Commerce.

Obiectivele Laboratorului:

 • Să găsească strategii instituţionale pertinente pentru o adoptare sustenabilă a noilor tehnologii de învăţare, precum şi a schimbărilor bazate pe tehnologie în materie de servicii de educaţie la nivel universitar;
 • Să dezvolte noi modele de şcolarizare, educaţie vocaţională care să permită flexibilitate şi transfer de competenţe, formare continuă pentru profesori, noi metode pedagogice care sunt mai degrabă centrate pe cursant şi nu pe conţinutul sau pe scopurile didactice;
 • Să ofere ghidare şi sprijin în procesul de dezvoltare şi adoptare a metodelor de predare adecvate pentru diverşii participanţi la distanţă sau în materie de programe de educaţie distribuită;
 • Să dezvolte capacitatea profesională a educaţiei la nivelul profesorilor din învăţământul universitar prin metode actualizate de învăţare în utilizarea noilor tehnici didactice folosind computerul şi mass-media;
 • Să-şi coordoneze acţiunile cu instituţii educaţionale, contribuind la convenţii referitoare la informaţii şi mecanisme consultative cu scopul de a sprijini reforma educaţională în România şi în ţările din Zona Mării Negre.

Formare şi unităţi de Cercetare-Dezvoltare:

Formare pentru învăţământul la distanţă şi unitate de cercetare

 • Un grup de interese în modularizarea cunoştinţelor.
 • Grup de cercetare în domeniul programelor informatice educaţionale.

Cum poate sprijini LTI comunitatea de la Marea Neagră:

 • Tehnologii Educaţionale Inovante pentru RUMN
 • Universitatea virtuală de la Marea Neagră
 • Instrumente de formare centrate pe cursant
 • Sisteme de îndrumare multimedia
 • Învăţământ la distanţă şi prin colaborare
 • Evaluarea produselor educaţionale
Back To Top