Proiecte viitoare

Dezvoltarea FUMN drept corp non-guvernamental al sprijinului activ pentru iniţiativele regionale ce promovează consolidarea păcii şi dezvoltarea durabilă prin educaţie şi cooperare academică. Institutul Internaţional pentru Cercetare a Păcii

  • Acest proiect a  fost demarat în 1999 sub denumirea „Academia celor Cinci Mări pentru Studii Internaţionale şi Parteneriat” (Marea Neagră, Marea Marmara, Marea Egee, Marea Mediterană, Marea Adriatică), iniţial menită să împărtăşească cunoştinţe şi competenţe (învăţământ la distanţă pentru masterat şi titluri de doctorat) pentru a forma o nouă generaţie de specialişti inovatori, conştienţi de realităţile lumii, care să deprindă tehnicile soluţionării problemelor şi să fie capabili să îndeplinească sarcinile proiectelor de cooperare regională şi globală.Proiectul a fost prezentat Grupului de Lucru  privind Educaţia a  Procesului Graz sub Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Tabelul de Lucru 1, din 2000. A fost mai apoi discutat în cadrul a două şedinţe ale Grupului de Lucru în Învăţământul Superior al Procesului Graz. Fiind primit într-un mod favorabil, proiectul a fost îmbunătăţit conform recomandărilor Grupului de Lucru.
  • Parteneriatul cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică din România-care este autorizată să emită diplome în studii internaţionale şi management- a oferit  soluţii convenabile problemelor practice de fezabilitate şi sprijin administrativ, garantând calitatea şi acreditarea formală a cursurilor.Din nefericire, proiectul a trebuit să fie rescris după ce România a început să implementeze Procesul Bologna (după 2004); mai mult decât atât,schimbările rapide care au intervenit în viaţa academică românească au amestecat rezultatele şi au necesitat timp suplimentar. Partenerii noştri din Europa au întâmpinat aceleaşi probleme şi numai după 2008 am avut posibilitatea să regândim proiectul.Actualmente luăm în considerare ideea creării unui Institut Internaţional pentru Cercetare a Păcii care să studieze şi să elaboreze posibile soluţii pentru conflictele regionale şi internaţionale.

  Centrul pentru Conferinţe Internaţionale va găzdui mai mult de 100 de reuniuni anual. Se preconizează să obţină drept sediu câteva clădiri istorice restaurate, pentru a-şi spori valoarea simbolică pentru prezenţa permanentă românească în dialogul internaţional al culturilor. Dezvoltarea centrelor de cercetare CPSC şi LITE, precum şi a dimensiunilor regionale ale acestora prin acordurile încheiate cu RUMN. Consolidaea jurnalului Millennium III şi a apariţiei sale regulate împreună cu accentuarea activităţi de publicare (cărţi şi lucrări periodice) şi consolidarea paginii web a FUMN.