Loading....

Prof. univ. Silviu Neguț – Vicepreședinte

Geograf şi geopolitician, profesor universitar doctor, decan (2008-2012) şi prodecan (1993-2008) al Facultăţii de relaţii Economice, Academia de Studii Economice din Bucureşti, fondator şi director al Masteratului de Geopolitică şi Relaţii Economice Internaţionale în cadrul facultăţii amintite, Vice-preşedinte al Societăţii de Geografie din România. Preocupări ştiinţifice în următoarele domenii: geografia cantitativă/matematică (doctorat în domeniu şi premiul „Simion Mehedinţi” al Academiei Române pentru cartea „Modelarea matematică în geografia umană”), geografia umană şi economică (tratatul „Geografia umană” publicat la Editura Academiei Române, 2011, 616 pagini, 13 ediţii al Enciclopediei Statelor Lumii), geografia mediului înconjurător, geografia turismului, geopolitică şi geostrategie. Activitate ştiinţifică: peste 10 cărţi ca unic autor, peste 50 în colaborare, peste 100 de articole, peste 150 comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, circa 1000 emisiuni radio-TV. Motto: ,,Ai izbutit, continuă! N-ai izbutit, continua!’’ (Fridtjof Nansen)

Back To Top