Prof.univ.dr. Silviu Neguț, vicepreședinte al FUMN, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești

Silviu Neguţ

Profesor universitar emerit doctor

Doctor Honoris Causa al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti

Geografia a câştigat. Din nou. Şi geografii au câştigat. De data aceasta pentru merite deosebite. În special, prin persoana unuia dintre noi, a unui coleg deosebit care, în data de 24 octombrie 2014, a fost înnobilat cu distincţia Doctor Honoris Causa. Laurii îi poartă Profesorul Silviu Neguţ. Instituţia care a acordat titlul: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Căci vorba poetului: „Ce-ar fi actorul fără rol?/Fără de flirt, juna duduie/Ploieştii fără de statuie/Dar, mai ales, fără petrol…” (George Ranetti, tânăr prieten al lui Ioan Luca Caragiale).

IMG_2415

Ceremonia, de o sobrietate protocolară şi de o distinsă eleganţă, cum rar mai întâlneşti în prezent, s-a desfăşurat într-un amfiteatru arhiplin al faimoasei universităţii (cine nu a auzit de numele acestei instituţii, care a dat atâţia specialişti ce au activat şi activează pe toate meridianele Globului?). Auditoriul, de o înaltă ţinută, divers şi emoţionat.

Şedinţa, solemnă, a început cu intonarea imnului studenţesc, devenit nelipsit de la orice ceremonie academică: Gaudeamus igitur! (Să ne bucurăm, aşadar!). Cu vocea uşor gâtuită de emoţia momentului, dar şi de însemnătatea rolului său, deasupra unui papion elegant, preşedintele de şedinţă, prof. univ. dr. ing. Ionuţ Lambrescu (Preşedintele Comisiei pentru Strategii şi Dezvoltare a Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti) are cuvântul. Dă citire Hotărârii Senatului Universităţii (nr. 984, art. 13 din 27 mai 2013, pentru consemnarea istorică), prin care anunţă decizia de a acorda titlul de  Doctor Honoris Causa profesorului universitar emerit doctor Silviu Neguţ, „ca o reverenţă simbolică, (…) acordată de o comunitate academică unui de-al lor, unui seamăn, ca dovadă a preţuirii realizărilor ştiinţifice şi/sau didactice…”. Semnează: Preşedintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu, de faţă, la însemnatul eveniment.

IMG_2428Urmează Cuvântul Rectorului, prof. univ. dr. ing. Pascu-Mihai Coloja, din care spicuim un scurt pasaj: „Personalitatea profesorului Silviu Neguţ, poate fi înţeleasă şi apreciată în strânsă legătură cu realizările Domniei Sale, ca OM, ca profesor şi formator, ca manager, ca publicist, ca intelectual de vocaţie naţională şi internaţională, ca excelent om de radio şi televiziune, ca explorator neobosit al universului planetar şi uman. (…) Prin personalitatea sa, a devenit nu doar un formator de inteligenţe, în aria geografiei şi geopoliticii, ci şi un formator de conştiinţe, o călăuză pe calea vieţii”.

Cuvintele sunt emoţionante şi vibrează adânc în tăcerea respectuoasă a sălii. „Cuvântul Rectorului” este urmat de Laudatio, adus de Preşedintele Senatului, amintit anterior, care face o „trecere în revistă”, doar pentru uzul protocolar, a motivului pentru care ne aflam acolo: viaţa, profesia şi opera profesorului Silviu Neguţ, sintetizând şi esenţializând, pionieratul acestuia în mai multe arii de cunoaştere ale domeniului geografic.

???????????????????????????????Nu lipsesc surprizele sau, mai bine spus, prezenţele surpriză. În prezidiu mai este cineva. Şi nu oricine. Un „unicat”: primul (şi ultimul până în prezent şi viitorul apropiat) cosmonaut român, respectiv dr. ing. general-maior (r), membru de onoare al Academiei Române, Dorin-Dumitru Prunariu, care ţine un discurs intitulat Silviu Neguţ între matematică şi literatură şi ceva despre „opuşi inseparabili”. Un al doilea Laudatio şi un eseu deopotrivă, pe măsura rangului şi personalităţii celui care ne-a privit de atât de… sus.

Vine rândul celui distins cu onorantul titlu de Doctor Honoris Causa, prof. univ. emerit dr. Silviu Neguţ, cu un savant şi spumos Discurs de recepţie, şi anume Puterea – o constantă a omenirii.

Pentru cine vrea să retrăiască momentul sau pentru a trăi emoţia întâlnirii de la Ploieşti, va găsi toate cele de mai sus, pe larg şi însoţite de fotografii biografice, în cartea publicată cu ocazia acestui frumos şi natural eveniment în viaţa fiecărei universităţi, şi anume: Silviu Neguţ. Profesor universitar emerit doctor. Neobosit explorator al universului planetar şi uman.

Domnule Profesor, felicitări! Respect! Ne înclinăm!

IMG_2491

IMG_2453