Participarea ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, la deschiderea conferinței „Regiunea Mării Negre – pentru un viitor mai sigur”

MAE.ro | 05.04.2016

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a participat astăzi, 5 aprilie 2016, la deschiderea conferinței „Regiunea Mării Negre – pentru un viitor mai sigur”, organizată la București, în colaborare cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, New Strategy Center și Institutul de Studii de Securitate al UE. Evenimentul face parte dintr-o serie de conferințe de outreach, prin care statele membre UE contribuie la elaborarea viitoarei Strategii Globale a Uniunii Europene privind politica externă şi de securitate. La eveniment au participat o serie de reprezentanți ai ministerelor de externe din state membre UE, experți din partea unor prestigioase think-tank-uri europene și românești, reprezentanți ai unor instituții din România.

Conferința prezintă o importanță deosebită din perspectiva unei abordări europene coerente a problematicii complexe din regiunea Mării Negre.

În cuvântul de deschidere, ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a oferit o perspectivă de ansamblu asupra evoluțiilor din regiune, pe multiple dimensiuni,  precum și o evaluare succintă a implicațiilor acestora asupra Uniunii Europene, în paralel cu promovarea unor posibile modalități de acțiune pentru viitor. A fost reliefată semnificaţia deosebită a tematicii de dezbatere, în contextul provocărilor actuale, având în vedere impactul major al evoluţiilor regionale asupra stabilităţii şi securităţii Uniunii Europene. A fost subliniată necesitatea unei implicări mai susţinute a Uniunii Europene în vecinătatea răsăriteană și la Marea Neagră, în interesul extinderii ariei de prosperitate şi securitate de la graniţele sale.

outrich31

Informații suplimentare

Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, a fost mandatată de Consiliul European din iunie 2015 să elaboreze o nouă Strategie Globală de politică externă şi de securitate a Uniunii Europene. În contextul procesului de elaborare a noii Strategii Globale, Serviciul European de Acţiune Externă, în parteneriat cu Institutul de Studii de Securitate al UE (EUISS) a propus organizarea de către statele membre, pe bază de voluntariat, a unor evenimente de tipoutreach, în care să fie abordate principalele teme relevante din perspectiva viitoarei Strategii și care să permită ca, alături de guvernele statelor membre, să își poată exprima pozițiile și reprezentanții mediul academic și ai think-tank-urilor de profil. Reuniuni similare, la nivel de experți, sunt organizate în toate statele membre UE, pe teme de interes deosebit pentru Uniune în ansamblul său.

Procesul de elaborare al Strategiei se va încheia în iunie 2016. Precedenta Strategie a UE (A secure Europe in a better world) datează din 2003, fiind adoptată în timpul mandatul Înaltului Reprezentant al UE pentru Politica Externă și de Securitate Comună Javier Solana.