ENCICLOPEDIA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE (2 VOLUME)

Autori: Dan Dungaciu (coord.), Darie Cristea, Lucian Dumitrescu, Sanda Cincă, Ruxandra Iordache, Carmen Burcea, Cristina Vohn, Oana Simion, Lucian Jora, Cristina Ivan, Ileana Stănculescu, Nicolae Ţîbrigan, Alexandra Vasile, Cristian Barna, Mihai Bârsan, Adrian Corobană, Valentin Naumescu, Irina Zamfirache.

An apariție: 2017

Editura RAO

Comandă ambele volume acum pentru doar 100 RON de pe Librăria ISPRI

Enciclopedia relațiilor internaționale cuprinde 479 de intrări, ordonate alfabetic. Acestea definesc și analizează termeni de referință din teoria și practica relațiilor internaționale: teorii clasice, paradigme, perspective, instituții, doctrine de securitate, organizații regionale și globale (politice, economice, culturale și de securitate), conferințe internaționale, termeni consacrați din studiile strategice și de securitate, precum și concepte/evenimente specifice Europei Răsăritene.


Ca metodologie de redactare a termenilor a fost folosită o structură-tip ce include: identificarea termenului; conceptualizarea sa; prezentarea și dezvoltările instituționale/teoretice/analitice; critici/reconsiderări ale termenului; statutul conceptului în prezent; bibliografie.

Denumirea fiecărui termen este menționată la începutul articolului, în text apărând doar inițiala/inițialele acestuia, cu literă mare de tipar îngroșată. În textul fiecărei intrări citatul va găsi una sau mai multe trimiteri la alți termini conținuți în Enciclopedie, indicate prin asterisc (de exemplu „…statele member ale ONU*…“). Asteriscurile – marcate la prima ocurență – vor arăta corelații cu acele intrări care completează și nuanțează informația, din articolul de pornire. Bibliografia de la sfârșitul fiecărei intrări oferă un suport pentru documentarea termenului abordat.