Loading....

Anna Lindh Foundation

Încă de la începuturile sale, Fundaţia Anna Lindh, o instituţie a Parteneriatului euro-mediteranean (Uniunea pentru Mediterana) a propus sau a fost implicată în programe de formare a membrilor cu scopul de a crea, dezvolta şi consolida Reţelele Naţionale, pe de o parte, dar şi pentru a actualiza capacitatea de dezvoltare a proiectului intercultural, pe de cealaltă parte.

În calitatea sa de Coordonator al Reţelei (CaR) Fundaţia Anna Lindh România din anul 2007, FUMN lucrează pentru şi împreună cu societatea civilă pentru a încuraja dialogul intercultural în regiune, mobilizând ONG-urile ce au ca principală preocupare dialogul dintre culturi, aspecte educaţionale, precum şi aspecte ce vizează dezvoltarea, oferind sprijin şi asistenţă ONG-urilor în dezvoltarea lor, perioade de formare şi ghidare de-a lungul procesului, încurajând membrii să organizeze întâlniri cu alte instituţii pe plan naţional şi internaţional sau cu ONG-uri, pentru a dezvolta proiecte comune şi pentru a consolida parteneriate în zona euro-mediteraneană, pentru a împărtăşi şi a face schimb de experienţă şi de modalităţi de punere în practică a diverselor aspecte privitoare la domeniul dialogului intercultural şi la diversitatea din zona euromediteraneană (dezvoltare, coordonare proiecte, strângere de fonduri, dezvoltarea de proiecte comune etc.).

Obiectivele noastre constau în consolidarea societăţii civile şi a comunităţii academice din regiune, precum şi în sprijinirea eforturilor ţărilor din Zona Mării Negre şi din sud-estul Europei ce au ca scop rezolvarea celor mai stringente probleme. Ne concentrăm asupra unor subiecte cu un interes aparte pentru regiune ca de exemplu Dezvoltarea Durabilă, Ştiinţe Economice şi Management, Ecologie şi protecţia mediului, Ştiinţe avansate – Ştiinţe aplicate, Relaţii Internaţionale, Prevenirea Conflictelor şi Negocieri, Studiul Crizelor şi al Riscului, Învăţământ superior inovant, Drepturile Omului şi democraţia, toleranţa şi capacitatea de a lucra în proiecte comune, buna vecinătate şi parteneriatul regional, reducerea sărăciei, egalitatea dintre sexe, identificarea valorilor şi a modelelor de minorităţi şi promovarea dialogului intercultural.

Am dezvoltat proiecte ce au acoperit domenii precum includerea şi acceptarea într-un mediu multicultural, responsabilitatea socială, tineret, educaţie şi formare etc. Între anii 2009-2011, Reţelele Naţionale au necesitat o consolidare mai accentuată pentru a spori mobilizarea şi vizibilitatea muncii realizate prin intermediul Fundaţiei Anna Lindh. Primii 3 ani ai Fundaţiei Anna Lindh au arătat nevoia ameliorării şi consolidării capacităţilor Membrilor de a dezvolta şi implemenra proiecte interculturale.

În anul 2009 au fost organizate trei seminarii de formare în Tesalonic-Grecia, Rabat-Maroc şi Viena-Austria în cooperare cu Coordonatorii Reţelelelor Naţionale. Până în prezent, numărul seminariilor, fie locale sau regionale a crescut, la nivelul întregii reţele.

În iunie 2010, a avut loc un seminar în România, la Predeal, cu tema „Contact Making and Capacity Building for Intercultural Dialogue and Diversity”/”Stabilirea contactelor şi construirea capacităţii pentru dialogul intercultural şi diversitate” La acest seminar, dezvoltat în întregime cu sprijinul Fundaţiei Anna Lindh, am invitat participanţi din toate cele 43 de state membre ale Zonei euro-mediteraneene, având un reprezentant din fiecare ţară. Ţările cu mai mult de 100 de membrii (Italia, Franţa, Palestina, Egipt, Israel, Maroc, Germania, Grecia şi Spania) au avut câte doi reprezentanţi. Seminarul de formare a reunit în jur de 53 de persoane din difereite Reţele Naţionale, la care s-au adaăugat încă 9 persoane din Reţeua Naţională Românească, aceasta având calitatea de co-organizator. Iniţiativa a avut ca scop dezvoltarea unei mai bune cooperări în cadrul regiunii şi de asemenea la nivel de regiune percepută ca un întreg, pe de-o parte şi Uniunea Europeană, pe de cealaltă parte. Alte scopuri au fost facilitarea interacţiunilor dintre organizaţiile diferitelor zone, stabilirea legăturilor şi implicarea participanţilor în proiecte comune referitoare la provocările din zonă care necesită acţiuni coordonate la nivel regional, cu precădere vizavi de problemele sociale.

Expertiza câştigată prin strânsa colaborare cu Secretariatul Fundaţiei Anna Lindh poate şi va fi utilizată în diseminarea informaţiilor în interirul reţelei naţionale, prin seminarii şi programe de formare. Acţiuni precum cea a seminarului din Predeal s-au constituit în premise pentru o viitoare cooperare atât la nivel de proiecte pe termen lung, cu un impact pe termen lung ca de exemplu programe educaţionale comune şi cercetare, dar şi la nivel de proiecte pe termen scurt şi mediu ce se adresează în mod direct unor probleme speciale, fie locale, fie regionale.

Pentru Blogul Fundaţia Universitară a Mării Negre – Anna Lindh Foundation vedeţi AICI și AICI.

Back To Top