Academician Nicolae Panin

Nicolae Panin este membru în Consiliul Director al Fundaţiei Universitare a Mării Negre (FUMN). Colaborează cu FUMN din 1992. Fost Director General al Institutului Naţional de C&D pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar (1993-2009) ; Consilier al Directorului General, din 2009 ; Profesor Asociat la Universitatea Bucureşti din 1988; Membru corespondent al Academiei Române din 2003; Membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte – 2012 ; Doctor în Ştiinţe la Universitatea Paris VI în 1974. Premii şi distincţii ştiinţifice: Premiul “Grigore Cobălcescu” al Academiei Române pentru Geo-ştiinţe, 1989; Officier des Palmes Académiques de la République Française, 1997; Cavaler al Ordinului “Serviciu credincios”, 2000; Medalia pentru activitate deosebit de valoroasă pentru protecţia ambientală a Mãrii Negre, 2010. Specialitate: Geologie Marină şi Sedimentologie; Domenii de cercetare: Marea Neagră şi Delta Dunãrii, zona costieră şi modificările globale în trecut şi prezent. Alte activităţi: Membru în Comitetul Naţional IGBP, Punct focal naţional pentru Proiectul Nucleu LOICZ, Membru al Comitetului Naţional. Membru în Comitetul Naţional de Geodezie şi Geofizică, Preşedinte al Comitetului Naţional al Asociaţiei Internaţionale pentru Ştiinţele Fizice ale Oceanului (IAPSO); Membru al Biroului Asociaţiei Geologilor din România; Membru al Societăţii Ecologice Române; Membru al Comitetului Naţional pentru Zona Costierã. Publicaţii: Autor a peste 90 lucrări, publicaţii ştiintifice în  reviste naţionale şi internaţionale şi peste 190 studii şi rapoarte ştiinţifice în domeniul Geo-ştiinţelor Mãrii.