Global-3G: „PROVOCĂRI LA ADRESA RELAŢIEI TRANSATLANTICE”

Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” împreună cu Institutul de Economie Mondială – IEM „Costin Murgescu” vă invită să participați la sesiunile grupului de reflecție “GLOBAL – 3G”: REPOZIŢIONAREA ACTORILOR ECONOMICI ÎN GLOBALIZARE, IMPACTUL GEOPOLITIC ŞI GEOSTRATEGIC. 

Tema celei de a 10-a reuniuni/sesiunea 2014 a grupului se intitulează „PROVOCĂRI LA ADRESA RELAȚIEI TRANSATLANTICE” și va fi dezbătută de Prof. Univ. Dr. Dan Dungaciu.

Reuniunea va avea loc în incinta Sălii de Consiliu a Institutului de Economie Mondială, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucureşti.

28 Mai, orele 11:00

Activitățile din cadrul „GLOBAL – 3G” își propun să răspundă provocărilor postcriză ale globalizării prin:

–     focalizarea temelor de cercetare pe subiectele şi implicaţiile cele mai ardente;

–     orientarea tematicilor de detaliu ale studiilor pe cele mai pertinente fenomene din economia mondială, de interes practic şi cu relevanţă pentru România;

–     dezvoltarea spiritului de observare, analiză şi sinteză a tendințelor majore care reconfigurează lumea globala şi, implicit, piețele internaționale;

–     dezvoltarea exercițiului comunicării de specialitate pentru cercetătorii tineri;

–     creșterea vizibilității și utilității în domeniul decizional al activității de cercetare.

Afis Dan Dungaciu 3G Economie Mondiala