DIMENSIUNILE VECINĂTĂŢII FOCUS: ROMÂNIA, REPUBLICA MOLDOVA ȘI CHESTIUNEA TRANSNISTREANĂ [ Galaţi, 13-14 decembrie 2019 ]

FUMN | Evenimente | 09.01.2020

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în parteneriat cu Fundația Universitară a Mării Negre a organizat, la sediul Centre for International Studies and Human Rights, în perioada 13-14 decembrie, conferința internațională „Dimensiunile vecinătății. Focus: România, Republica Moldova și chestiunea transnistreană.” La conferință au participat cadre universitare și cercetători din mai multe centre universitare din România (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean), Republica Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova) precum şi din Confederația Elvețiană (Universitatea Fribourg) și Marea Britanie (Universitatea Cambridge). Au fost prezenți, de asemenea, jurnaliști din România și Republica Moldova (Europa Liberă) și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale (PromoLEX, Liceul „Lucian Blaga din Tirapsol”). Invitatul special al organizatorilor a fost domnul Mircea Druc, fost prim-ministru al Republicii Moldova.

Această conferință face parte dintr-un proiect al cărui scop este redimensionarea expertizei academice în contextul vecinătății estice a României, în special în relația cu Republica Moldova și Ucraina. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt crearea unui consorțiu sau coaliții de cercetare pentru a reuni expertiza deja existentă pe vecinătatea estică; identificarea pozițiilor și a intereselor regionale/naționale pe termen lung printr-o analiză sistematică a ceea ce s-a realizat (sau nu) până în prezent (foreign policy and strategic review) și informarea politicilor și strategiilor naționale axate pe vecinătatea estică, și implicit formularea unui discurs coerent la nivel european/internațional. Proiectul își propune, de asemenea, amplificarea rolului României în cadrul Parteneriatului Estic, pornind evident de la gestionarea, sperăm mai informată și eficientă, a relațiilor bilaterale cu Republica Moldova și Ucraina. Se consideră că prin acest demers cerectarea științifică trebuie să susțină decizia publică.

Conferinţa internaţională „Dimensiunile vecinătății. Focus: România, Republica Moldova și chestiunea transnistreană” face parte dintr-o serie de conferinţe care vor fi organizate în perioada următoare. Discuțiile meselor rotunde s-au conturat in jurul a trei axe:

1. Diagnosticarea situației.

2. Avansarea unor scenarii și posibile soluții.

3. Identificarea axelor de cooperare academică.

1. Diagnosticarea situației – teme de interes

În cadrul meselor rotunde, a fost analizată poziția României în raport cu vecinătatea sa estică, în principal în relația cu Republica Moldova și Ucraina în chestiunea transnistreană, în jurul a două tematici principale:

§ Securitatea și politica externă a României în vecinătatea estică și contextualizarea situaţiei din Transnistria.

§ Dimensiunea socială și drepturile omului în regiunea transnistreană.

În acest context, a fost prezentat primul sondaj de opinie realizat în regiunea transnistreană de către Fundaţia Universitară a Mării Negre în 2019, pe un eşantion de aproximativ 600 de persoane din 5 raioane. Scopul acestui sondaj a fost studierea opiniei populaţiei cu privire la diverse aspecte socialeconomice, identitare precum şi încrederea în instituţille de stat şi mass-media.

S-au analizat, de asemenea, elementele care au declanșat conflictul din Transnistria (ex. interese geo-strategice), relaţiile bilaterale dintre România, Republica Moldova şi Ucraina după 1990, situaţia drepturilor omului din regiune precum şi anexarea Crimeei dar și situația actuală din estul Ucrainei, cu impact direct asupra chestiunii transnistrene. S-a discutat, despre rolul organizațiilor internaționale (ex. NATO, OSCE, etc.) și a Uniunii Europene în regiune, care s-a dovedit și se dovedește minimal și ineficient. S-au avansat și discutat concepte precum „state contestate” și „amenințări hibride”.

2. Avansarea unor scenarii și posibile soluții

§ Redimensionarea relațiilor bilaterale între România și Republica Moldova, România și Ucraina;

§ În cazul Romaniei, trasarea unor obiective clare de politică externă pentru această regiune, spre exemplu la nivelul politicilor educaționale, dar în special necesitatea unor acțiuni concrete pentru cetățenii români din regiunea transnistreană;

§ Decuplarea Chișinăului de la soluționarea chestiunii transnistrene și o implicare activă și informată a Bucureștiului; § Renunțarea la Formatul „5+2”;

§ O misiune a Uniunii Europene în regiunea transnistreană;

§ Respectarea deciziilor CEDO în dosarele deja pronunțate în cauzele din regiunea transnistreană;

§ Discursuri politice ce vor trebui să includă referiri la situația drepturilor omului din regiune.

3. Identificarea axelor de cooperare academică

§ Necesitatea redimensionării expertizei academice cu privire la vecinătatea estică a României (în special în relația cu Republica Moldova și Ucraina în chestiunea transnistreană) prin formarea unui consorțiu academic/grup de lucru la nivel academic între universitățile prezente la Conferință (din România și Republica Moldova) ce va fi extins înspre alte universități din regiune;

§ O trecere în revistă și o contextualizare a proiectelor de cooperare deja existente între universitățile din România și Republica Moldova. Există deja o serie de acorduri incheiate cu universitățile din Republica Moldova printre care cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Moldova dar și cu Academia de Științe a Moldovei.

§ Prezentarea publicațiilor și a bazelor de date deja existente, precum și o sinteză a activității Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, care a publicat, printre altele „Cronologie a conflictului transnistrean adnotată bibliografic” (Mihai Melintei, Sibiu, 2018), dar și o serie de articole in revista „Studia Securitas.”

§ Necesitatea organizării unor conferințe viitoare impreună cu universitățile partenere pe această temă;

§ Propunerea unor proiecte de cercetare Ministerului de Externe de la București.

Conferințe și proiecte viitoare (în stadiul de proiect – a se confirma ulterior): Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Odessa/Kiev, Universitatea Cambridge etc.

Chișinău: Conferință pe tematica vecinătații: examinarea percepțiilor geopolitice și a situațiilor de conflict și cooperare din regiune. Cum definesc/interpretează/percep actorii regionali vecinătatea și o traduc în politica externă.

§ Data: Primăvară, 2020

§ Durata: 2 zile

§ Tematica: Punctele cardinale ale vecinătății din perspectiva României, Republicii Moldovei și a Ucrainei. De la percepții geopolitice la cooperare și/sau conflict.

§ Obiective:

I. Publicarea studiilor/concluziilor (conference proceedings) /

II. Creșterea vizibilității la nivel internațional a problemelor regionale /

III. O mai bună înțelegere a acestora la nivel politic și strategic.

§ Structura: se va păstra un format similar celui din Galați.

§ Sugestii tematică secțiuni: politică externă și de securitate, drepturile omului, istorie, societate civilă, wargaming simulations (predicții și scenarii geopolitice).