Doi membrii ai Colegiului Director al FUMN, Nicolae Panin și Marian Gomoiu, au fost aleși membri titulari ai Academiei Române

Adunarea generală a Academiei Române, desfăşurată în ziua de 5 iunie 2015, i-a ales, prin vot secret, pe domnul Marian-Traian Gomoiu – Secţia de Ştiinţe Biologice – și domnul Nicolae Serghei Panin – Secţia de Ştiinţe Geonomice, ca membrii titulari. Fundația Universitară a Mării Negre le urează felicitări!

.

.

.

N_Panin_2008_1-892x1200

Nicolae Panin este membru în Consiliul Director al Fundaţiei Universitare a Mării Negre (FUMN). Colaborează cu FUMN din 1992. Fost Director General al Institutului Naţional de C&D pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar (1993-2009) ; Consilier al Directorului General, din 2009 ; Profesor Asociat la Universitatea Bucureşti din 1988; Membru corespondent al Academiei Române din 2003; Membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte – 2012 ; Doctor în Ştiinţe la Universitatea Paris VI în 1974. Premii şi distincţii ştiinţifice: Premiul “Grigore Cobălcescu” al Academiei Române pentru Geo-ştiinţe, 1989; Officier des Palmes Académiques de la République Française, 1997; Cavaler al Ordinului “Serviciu credincios”, 2000; Medalia pentru activitate deosebit de valoroasă pentru protecţia ambientală a Mãrii Negre, 2010. Specialitate: Geologie Marină şi Sedimentologie; Domenii de cercetare: Marea Neagră şi Delta Dunãrii, zona costieră şi modificările globale în trecut şi prezent. Alte activităţi: Membru în Comitetul Naţional IGBP, Punct focal naţional pentru Proiectul Nucleu LOICZ, Membru al Comitetului Naţional. Membru în Comitetul Naţional de Geodezie şi Geofizică, Preşedinte al Comitetului Naţional al Asociaţiei Internaţionale pentru Ştiinţele Fizice ale Oceanului (IAPSO); Membru al Biroului Asociaţiei Geologilor din România; Membru al Societăţii Ecologice Române; Membru al Comitetului Naţional pentru Zona Costierã. Publicaţii: Autor a peste 90 lucrări, publicaţii ştiintifice în  reviste naţionale şi internaţionale şi peste 190 studii şi rapoarte ştiinţifice în domeniul Geo-ştiinţelor Mãrii.

.

.

marian_traian_gomoiu

Marian-Traian Gomoiu s-a născut în 1936 la Bazargic, judeţul Caliacra. Este membru corespondent al Academiei Române, Preşedinte al Comisiei de Oceanografie – Limnologie a Academiei Române. Director general adjunct, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – Filiala Constanţa. Este profesor titular la Universitatea din Constanţa – Catedra de Ecologie; profesor emerit al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Biologie. Între 1990 şi 1993 a îndeplinit funcţia de guvernator al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu sediul la Tulcea. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 200 de lucrări ştiinţifice – publicate în cărţi şi periodice – dintre care 75 în străinătate. Pe baza lor i s-au acordat înalte premii şi distincţii, dintre care amintim Premiul „Emanoil Teodorescu” al Academiei Române (1987) şi Medalia Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Mării Negre (Istambul, 2009).